12 listopada 2009

Funkcje języka

Najczęściej wymienia się sześć funkcji:
-przedstawieniowa(reprezentatywna, symboliczna, referencjalna, denotatywna)- polega na odoszeniu wyrazu lub wypowiedzi do określonych przedmiotów i do świata zewnętrznego, o którym mówi się w komunikacie;
-ekspresywna(emotywna)- dominuje, gdy nadawca uzewnętrznia przeżycia, emocje, zamierzenia, cechy osobowościowe itp. wobec odbiorcy;
-impresywna(konatywna)- realizuje się jako dążenie nadawcy do oddziaływania na odbiorcę, na kształtowanie jego postaw, przekonań, zachowań, sądów;
-fatyczna- występuje, gdy nadawca chce nawiązać i podtrzymać kontakt z odbiorcą;
-poetycka(autoteliczna)- polega na zwracaniu uwagi odbiorcy na budowę samej wypowiedzi, na brzmienie dźwięków, połączenia wyrazów, metaforykę itp.;
-metajęzykowa- polega na skoncentrowaniu się na samym języku lub jego składnikach.

Najważniejsze cechy języka

Za najważniejsze cechy uznaje się:
-arbitralność- między formą a treścią nie ma związku naturalnego, nie ma np. powiązań między wyrazem brzoza a drzewem, do którego się odnosi. Nie oznacza to jednak dowolności-raz ustalony związek między formą a treścią jest związkiem obowiązującym w obrębie danego społeczeństwa;
-semantyczność- znaki językowe odsyłają odbiorę do jakiś zjawisk otaczającego świata. Treść znaków jest zawsze ogólna- odsłyłac może jednocześnie do jednej, konkretnej rzeczy i do całej klasy, np. słowo tulipan odnosi się do pojedynczego okazu i do całej grupy kwiatów o określonym wyglądzie;
-dwuklasowość- język zorganizowany jest na dwóch poziomach: ze składników mniejszych buduje się struktury większe-zadania, wyrazy;
-autonomiczność- w każdym języku można mówić o sprawach, zdarzeniach odległych w czasie i przestrzeni;
-kreacyjność- człowiek może mówić o wszystkim, a więc ma zdolność tworzenia i rozumienia coraz to nowych słów i wypowiedzi;
-metajęzykowość- w każdym naturalnym języku można mówić o samym języku, np. definicje językowe

Język

Rozumiany jest:
-jako kod tj. system językowy, na który składają się reguły gramatyczne umożliwiające łączenie mniejszych cząstek języka w większe, oraz słownictwo;
-jako budowa każdego tekstu, wypowiedzi;
-jako synonim mówienia.
Język jest systemem znaków służących do porozumiewania się członków danego społeczeństwa. To z biór elementów uporządkowanych, powiązanych ze sobą i zhierarchizowanych. Za pośrednictwem wypowiedzi mówionych i pisanych ludzie kontaktują się ze sobą, wysyłając rozmaite komunikaty. Według Ferdynanda de Saussure'a język jest zjawiskiem abstrakcyjnym i społecznym, w przeciwieństwiedo mówienia, które jest procesem konkretnym i indywidualnym. Niekiedy termin ten odnoszony jest nie tylko do wyrazów i ich związków , ale do każdego systemu znaków( np. język migowy, język ciała itp.).

05 listopada 2009

Tabu- jedno słowo

Przypadkiem na YouTube natrafiłam na piosenkę Tabu-jedno słowo. Od kilku dni "chodzi" za mną i nie mogę przestać jej słuchać, co mnie troszkę dziwi, bo na ogół nie słucham reggae, ale kto wie może zacznę;p. Być może tak mi przypadła ona do gustu, bo moim zdaniem jej tekst nie jest "pusty", ma sens, ma przesłanie i pasuje do mego bloga. Mogłabym wręcz powiedzieć, iż ta piosenka mogłaby być jego wizytówka. Pokażę Wam tekst to sami zobaczycie.

zobacz ile jest słów,
jak chcesz mówić to mów,
nie chcesz mówić , no cóż ,
ja nie poradzę Ci już,nóż
ostre masz słownictwo,
nie chcesz upaść tak nisko,
lepiej wyrzuć go na wysypisko,
bo załatwisz słowem wszystko,
proszę, przepraszam, kocham ,nie kocham!
odejdź, wracaj, dotykaj słowem!
czasami słowo nie wystarczy wiesz,
czasami słowo nie wystarczy wiem,
prócz słowa musisz jeszcze bardzo chciec,
musisz uwierzyc w jego moc i sens,
czasami słowo nie wystarczy wiem,
czasami słowo nie wystarczy wiesz,

jak rzeka płynie z twych ust,
siłą miliona kropel!mozesz nim dodawac sił ,
kazdego dnia,o kazdej porze,
wypowiedziane raz,moze byc uzyte przeciwko Tobie,
musisz świadom byc..swiadom tego co powiesz

ref. jedno słowo , słowo znaczy tak wiele
jedno słowo, słowo i od razu się śmiejesz,
jedno słowo , słowo i wylewasz łzy,
jedno słowo , słowo, słowo i Ty!

ref. jedno słowo , słowo znaczy tak wiele
jedno słowo, słowo i od razu się śmiejesz,
jedno słowo , słowo i wylewasz łzy,
jedno słowo , słowo, słowo i Ty!

tak to jest! tak to się dzieje!
ślina na język przynosi Ci wiele,
czasami pod wpływem,czasami od tak,
i nieszczysz to , cos tworzył od tylu lat,

tak to jest! tak to się dzieje!
ślina na język przynosi Ci wiele,
czasami pod wpływem,czasami od tak,
i nieszczysz to , cos tworzył od tylu lat,

jak rzeka płynie z Twych ust,
siłą miliona kropel!mozesz nim dodawac sił ,
kazdego dnia,o kazdej porze,
wypowiedziane raz,moze byc uzyte przeciwko Tobie,
musisz świadom byc..swiadom tego co powiesz

SŁOWO JEST WAŻNE. Nic dodać nic ująć;)
I oczywiście link:
www.youtube.com/watch?v=9qZV9W3tASY

04 listopada 2009

Kultura języka a kultura słowa

Nie zamierzam oddzielnie się zastanawiać nad znaczeniem kultura i wybierać jedną definicję, mi odpowiadającą z wielu, ani też nad tym co to jest słowa a co język. Przejdę od razu do rzeczy. Kultura języka jest rozumiana jako: działalność zmierzająca do udoskonalenia języka i umiejętności posługiwania się nim. Ma to charakter dwojaki: naukowy i praktyczny. Działalność naukowa polega na obserwacji szeroko rozumianej praktyki językowej, opisie tej praktyki, obserwacji zmian w niej zachodzących i wprowadzeniu na tej podstawie wniosków, które mają charakter normatywny. Natomiast działalność praktyczna nie ogranicza się tylko do dziłalności językoznawców, ale obejmuje szerszy krąg osób, które z racji wykonywanego zawodu np. pisarz, nauczyciel lub własnych zainteresowań podejmują działania zmierzające do ochrony i upowszechnienia pięknej polszczyzny. Na stopień umiejętności posługiwania się językiem ma wpływ dom rodzinny i szkoła, ale również ogólnie środowisko w jakim się wychowujemy. Podstawowym wymogiem kultury językowej jest poprawność językowa, zgodność mówienia i pisania z pewnymi zasadami, regułami, wskazówkami. Teraz wiedząc czym jest kultura języka to czym jest kultura słowa? Czyż nie tym samym? A może innym? A może łączy je wiele podobiestw. Szczerze dla mnie to samo i tak też twierdzą niektórzy językoznawcy, ale są tacy, którzy mowią, że to dbałość o to, aby wypowiedź była zbudowana z właściwych elementów, jasno i poprawnie sformuowana, szczera, nie sprzeczna, dostosowana do poziomu odbiorcy, inaczej jest to kultura wypowiedzi. Ale, żeby poprawnie i jasno formuować trzeba umieć posługiwać się poprawną polszczyzną. Jeśli ktoś uważa, że kultura słowa i kultura języka to co innego, to jednak musi przyznać, że jedno nie może istnieć bez drugiego. Zwróciłam uwagę na część "dostosowana do poziomu odbiorcy" i tu ujawnia się z kimś się zadajemy, że tak powiem, w jakich grupach bytujemy, ale to może inny temat, bo sama sie zamotam;p

03 listopada 2009

Czemu tak???

Na początek wyjaśnię dlaczego mój blog nazywa się tak a nie inaczej. Otóż tak wygląda prawda. Dzisiaj wielu ludzi nie zważa na słowa ani pisane, ani mówione, poprostu tracą na swojej wartości. NIE ZNACZĄ NIC. Nie mówie, że ja jestem święta, jak to się mówi, też popełniam błędy i mam nadzieję, że prowadzenie tego bloga rozwinie moje umiejętności poprawnym operowaniem słowami i dowiem się ciekawych, nowych wiadomości albo chociaz przypomnę podstawowe informacje. Myślę, że innym rownież się to przyda. Ale nie myślcie, że tu bedzie encyklopedyczna wiedza, szczególnie zachęcam do dyskusji na temat poprawnej polszczyzny wśród młodzieży i także rosnącej liczby wulgaryzmów. Mam nadzieję, że w ogóle ktoś tu zajrzy;)