12 listopada 2009

Język

Rozumiany jest:
-jako kod tj. system językowy, na który składają się reguły gramatyczne umożliwiające łączenie mniejszych cząstek języka w większe, oraz słownictwo;
-jako budowa każdego tekstu, wypowiedzi;
-jako synonim mówienia.
Język jest systemem znaków służących do porozumiewania się członków danego społeczeństwa. To z biór elementów uporządkowanych, powiązanych ze sobą i zhierarchizowanych. Za pośrednictwem wypowiedzi mówionych i pisanych ludzie kontaktują się ze sobą, wysyłając rozmaite komunikaty. Według Ferdynanda de Saussure'a język jest zjawiskiem abstrakcyjnym i społecznym, w przeciwieństwiedo mówienia, które jest procesem konkretnym i indywidualnym. Niekiedy termin ten odnoszony jest nie tylko do wyrazów i ich związków , ale do każdego systemu znaków( np. język migowy, język ciała itp.).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz